Το βιβλίο

Η Χημεία ως επιστήμη, απαιτεί για την κατανόηση της, ουσιαστική και σε βάθος μελέτη.


Με γνώμονα το παραπάνω σκεπτικό, προχώρησα στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, πιστεύοντας ότι με την μεθοδική του μελέτη, οι μαθητές θα αποκτήσουν και θα εμπεδώσουν γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις Εισαγωγικές εξετάσεις.

Η δομή του συγγραφικού έργου έχει ως εξής :


● Πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας.

● Θέματα αξιολόγησης με απάντηση.

● Θέματα αξιολόγησης χωρίς απάντηση που για πληρέστερη κατανόηση της ύλης περιλαμβάνουν:
i. Ερωτήσεις ανάπτυξης.
ii. Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού.
iii. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
iv. Ερωτήσεις σωστού λάθους.
v. Ερωτήσεις αντιστοίχησης.
vi. Ερωτήσεις κρίσεως.

● Λυμένες ασκήσεις που καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση , με την απαραίτητη μεθοδολογία και τυπολόγιο.

● Άλυτες ασκήσεις προσαρμογής και εμπέδωσης.

● Επαναληπτικά και συνδυαστικά θέματα σε κάθε κεφάλαιο , και ξεχωριστό κεφάλαιο επανάληψης.

● Θέματα Εισαγωγικών εξετάσεων και θέματα της Ο. Ε. Φ . Ε. και στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ευελπιστώ ότι το βιβλίο μου αυτό με πολλά πρωτότυπα θέματα, σαν απόσταγμα φροντιστηριακής εμπειρίας 36 ετών, θα πετύχει τον κύριο στόχο του, που είναι να καταστεί αρωγός των υποψηφίων στο δύσκολο δρόμο της επιτυχίας . Τυχόν υποδείξεις εκ μέρους των συναδέλφων και των μαθητών θα είναι ευμενώς δεκτές.

Παύλος Μπασδάρας
Χημικός - φροντιστής